At nogle Danske Banker laver bedrageri er et alvorligt samfundsmæssig problem, og må være landsskadelig virksomhed. Politiet ved det sker, men vender det blinde øje til, mens banker bedrager os kunder. :-( At Danske Banker nægter at holde op med at bedrage deres kunder, er et alvorligt samfundsmæssig problem For hvornår bliver det dig det går ud over, har du kræfter til at stoppe svindel af stor Dansk Bank rettet mod dig selv. Vores sag er enkel Det gælder om at få Koncernledelsen i jyske bank til at erkende og undskylde deres medvirken til Jyske Banks mange års bedrageri / svig :-( :-( Da vi opdagede bedrageriet eller mente jyske bank udsatte os for et kæmpe bedrageri Skrev vi det til Koncernledelsen Eksempel. 18 & 19. maj. 2016. Det forsøgte Jyske Banks bestyrelse så 6 måneder efter, mere præcist Den 2. November 2016 at løbe fra. Hvor jyske bank bestyrelses medlem Philip Baruch forsøgte at lokke os til et møde, med en skjult agenda Bestyrelses medlemmet og advokat firmaet Lund Elmer Sandager ville forsøge lokke os, til at lave en rente bytte på et lån, et lån vi faktisk har. Sikkert mod at tilbud om tilbage betaling af nogle, af de penge jyske bank ved mandatsvig har STJÅLLET ved deres adgang til vores konti. DEN GIK IKKE Jyske Bank har siden kun ville fortsætte bedrageriet, hvilket vi syntes er både ækelt og modbydeligt gjort. Men jyske bank er jo en anderleds bank, en bank som bevidst og fortsat bedrager os. :-( :-( :-( Vedr. Svig og Falsk sagen mod jyske bank Hold øje med dato for retsmøde og hoved forhandling. BS 99-698/2015 Vi går i retten for at stoppe den svindel jyske bank ikke selv vil stoppe. :-) FORBEREDELSE TIL HOVEDFORHANDLING: VIDNER: Vidner i jyske bank sagen, der ønskes indkaldt, og måske ikke alle sammen ved at bedrageriet er opdaget, de kan jo læse om sagen på www.banknyt.dk www.tyv.dk Samt flere andre sider. Vi ønsker såmænd bare at disse personer BEKRAFTER hvad de har lavet og skrevet. Eller som advokater og bestyrelse har fået oplyst uden at gøre noget. Og hvad advokater i sagen har påstået for retten, som dog er DIRÆKTE løgn :-) På hjemmesider som www.banknyt.dk Sættes vi bilag ind som de medvirkende personer i jyske bank har sendt eller modtaget. JYSKE BANK vidner er følgende De er alle nævnt på bilag som er fremlagt, så det er ikke nogle hemmlighed at vi ønsker de i retten bekræfter tidslinie fakta. 1. Nicolai Hansen. Jyske Bank nicolai-hansen@jyskebank.dk 89 89 17 74 Nordsjælland Erhverv – 2. Casper Dam Olsen. Jyske Bank casper-dam@jyskebank.dk 89 89 17 73 Nordsjælland Erhverv – 3. Birgit Buch Thuesen. Jyske Bank bbt@jyskebank.dk 89892469 – 4. Morten Ulrik Gade. Jyske Bank Advokat mug@jyskebank.dk 89 89 24 46 – 5. Philip Baruch. Jyske Bank / LES. Bestyrelses medlem og advokat pb@les.dk 33 300 214 – 6. Anders Christian Dam. Jyske Bank direktion@jyskebank.dk 89 89 20 01 Jyske Bank – Koncerndirektion Vestergade 8-16 8600 Silkeborg – 7. Mette Egholm Nielsen. Nykredit metn@nykredit.dk Mette skal bare BEKRAFTE at kunde måtte stævne Nykredit før der kom kontakt, og svar på om lån 4.328.000 kr. Fandtes Læs referat 11-10-2016 Bilag 1071. Og se mail 18-10-2016 hvor Nykredit skriver de ikke kender til noget lån eller garantier som jyske bank har taget penge for, og som Nicolai Hansen skriver i Bilag 35. – :-( #JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK #Koncernbestyrelsen #JyskeBank Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang – #Koncerndirektionen #JyskeBank Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt :-( #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #BirgitBushThuesen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Links til bilag imod svindel bank :-) :-) Her er indsat de 8 links til bilag fra tidslinien 03-11-2018 som siden her er en del af Side 5 til side 12. - :-) Side 5/12 https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1954492744586184&ref=page_internal - :-) Side 6/12 https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1954494224586036&ref=page_internal - :-) Side 7/12 https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1954496214585837&ref=page_internal - :-) Side 8/12 https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1954498337918958&ref=page_internal - :-) Side 9/12 https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1954500927918699&ref=page_internal - :-) Side 10/12 https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1954503057918486&ref=page_internal - :-) Side 11/12 https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1954506124584846&ref=page_internal - :-) Side 12/12 https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1954508017917990&ref=page_internal

Tør du stole på
JYSKE BANK

Hvis vi her beviser at koncern ledelsen i jyske bank, med CEO Anders Dam i spidsen

Siden maj 2016, har stået bag det fortsættelse bedrageri imod kunde, som Jyske Banks medarbejder startede i 2008.

Hvem støtter og dækker over Jyske Banks bedrageri imod erhvervs kunde

Kunden som i årevis har forsøgt at få udlevert alle bilag jyske bank måtte have.

🙁
🙁

Der er ikke tivl om at jyske bank LYVER, og det er helt bevidst.

Se hvad vi har af forhold imod banken for svindel på dette link,

som er en del af det jyske bank snyder kunder med

Udelukket for at kunne bedrage, og fortsætte bedrageri, en sag LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER er dybt indvolveret i.

https://facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212864678591087?mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I1213101334%253A10212864678591087%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dtrue%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1&refid=17&ref=bookmarksVille hellere lave noget mere morsomt, men det er jo en folk kriminelle bestyrelses medlemmer vi er oppe i mod, og de danner ramme for selve fundamentet i jyske bank.

Og forståelsen af bankens vedtægter om at drive en redelig bankvirksomhed

Vedtægter
§ 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S.

Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen

Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger


Der er ikke tivl om at Nicolai Hansen erhvervs sælger i jyske bank 15-04-2009 er bevidst om at kunden ikke har optaget noget lån på 4.328.000 kr. I Nykredit

Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen Jyske Banks super sælgere var i sagens start i jyske bank Helsingør

De er nu flyttet til jyske bank Hillerød Slotsgade hvor banken har oprettet en erhvervs afdeling, som sælgerne fortsat kan give jyske bank rådgivning fra.

Men det med at starte en rentebytte af lån der ikke findes

Det kan næppe være lovligt

Alligevel starte jyske bank en renteswap 30-12-2008, med de dertil afledte betalinger

Jyske bank beregner renter fra 30. December 2008, og hæve renter af dette påstået lån første gang juni 2009

Nicola Hansen der selv har modtaget tilbudet på de omtalte 4.328.000 kr. fra Nykredit, Og giver dette tilbud til kunde, kort efter.

Det er iøvrigt ved denne lejlighed jyske bank sælger, starter salgstale for at lokke kunden til at lave en rente Swap

Hvilket er både var uhæderligt
Da Nicolai fortæller det er meget billiger og mindst lige så sikkert som et obligations lån, hvilket var DIRÆKTE LØGN

Og når jyske bank ved kundens risiko profil er ønske om HØJ SIKKERHED & LAV RISIKO

er det tydligt bankens agenda kun var selv at kunne TJÆNE FLEST PENGE, uanset kundes ønske.

Når vi hører om de mange sager i jyske bank, skal vi derfor råde og anbefale dig som kunde i jyske bank.

OPTAG ALLE SAMTALER MED DIN SÆLGER I JYSKE BANK

da sælgeren bagefter næppe selv vil indrømme hvad han / hun lige bildt dig ind.

Banken optager selv deres samtaler, til at bruge mod dig som kunde
DU BØR GØRER DET SAMME

Med tilbage til tilbud på de 4.328.000 kr.
med dato 20-05-2008
tilbudet er gældende til 20-11-2008

Når Nicolai Hansen så 15-04-2009 alligevel, og uden forudgående aftale med kunde, skriver at han har bet om hjemtagelse af et lån på 4.328.000 kr.

Så ved Nicolai altså jyske bank jo udemærket at, frem til 15-04-2009 findes der intet lån

ALTSÅ JYSKE BANK er helt uforstående
Og det i bestyrelsen, da vi i april 2016 efter efterforskning, opdager at

Den aftalte og godkendte rente Swap fra 15-07-2008 såfremt vi valgte at låne de omtalte 4.328.000 kr.

Er blever lukket pr 30-12-2008

Og lånet som Nicolai Hansen påstår er optaget, og som Casper Dam Olsen påstår er omlagt

DET ER BARE LØGN

Selv da Anders Christian Dam
25-05-2016 få mulighed for at bevise

at

Vi også har aftalt en renteswap 16-07-2016

Og

Vi har optaget lån på 4.328.000 kr. Som det bagvedliggende lån til swappen

Anders Dam og bestyrelsen vælger at lade deres bestyrelses medlem Philip Baruch svare DIRÆKTE forkert
Og vælger 31-05-2016
at svare DIRÆKTE vildledende på på de mange henvendelser

Herefter er det ingen tivl om hvad #fundamentet i #jyskebank er

Og Jyske Banks bestyrelse samt deres mange advokater har kun modarbejdet opklaring af bedrageriet

DERFOR ER DET KUNDENS OPFATTELSE

Der er i jyske bank en bestyrelse som DIRÆKTE går imod bankens vedtægter om at være redelig og overholde loven

🙁
🙁

Ondskabens bank eller den grønne slagter som jyske bank også kaldes

Måske Anders Dam vil stille op til et møde på jyske bank tv

Og der forklare sagens faktuelle bilag

Blandt andet hvorfor Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby Søren Woergaaed jyske bank Helsingør

Der sendte kunde til afvikling i Silkeborg 2013

Og så med afdelings lederen i Helsingør Anette Kirkebys bemærk på vej ud af døren

NU ER DU OGSÅ BLEVET EN DÅRLIG KUNDE

🙁

Kunde og familien skal myrdes / dræbes øknomisk, ved inkasso medarbejderen Birgit Bush Thuesen bbt@jyskebank.dk

Som straks satte dette i værk ved krav om salgsfuldmagter, og afvikling

Spærrede kundes konti til Birgit Bush Thuesen fik de frivillige underskrifter hun forlangte, og de måtte ikke have advokat forbehold

Dette for at sikker Jyske Banks øknomiske interesser.

🙁

I DET SOM KUNDE I 2016 TÆNKER ER ET KÆMPE BEDRAGERI

Hvilket kunden da også skriver til juridisk advokat Morten Ulrik Gade 18. Maj 2016

advokat Morten Ulrik Gade har ingen kommentar, og vil ikke bevise at kunde har lånt 4.328.000 kr. Som er fundamentet for selve svindlen

🙁

Sagen er nu så langt at kundens advokat september 2018

Har anmodet jyske Banks advokater i Lund Elmer Sandager bevise at kunde har lånt de 4.328.000 kr. Som jyske bank hævder og siden 2008 har hævet renter for.

Lund Elmer Sandager advokaterne svarede heller ikke på denne anmodning, hvorfor der 1/10 2018 er afsendt processkrift 1 til retten

Jyske bank opfordres til at bevise at kunde har optaget lån 4.328.000 kr 20-11-2008

Hvis jyske bank ikke svare bedes retten se bort for at der findes noget lån.

🙁
🙁

#BirgitBush som sammen med juradisk afdeling ikke vil udlever kunde de ønsket bilag, og ikke mener jyske bank har lavet noget galt.

Skal bare sørger for at kunde ikke opdager at jyske bank lyver, for at fortsætte det bedrageri banken begyndte 30-12-2008

Mon ikke alle ledende medarbejder i jyske bank, ledere og mellem ledere
Samt alle deres advokater

Som jyske bank juraidisk afdeling Morten Ulrik Gade Advokat

Philip Baruch Advokat medlem af bestyrelsen i jyske bank
Og partner og advokat i Lund Elmer Sandager advokater

Kristian Ambjørn Buus-Nielsen advokat i Les.dk Lund Elmer Sandager

Nu alle sammen er sikker på at bedrageri mod kunder i jyske bank er vejen frem, efter som selve koncernbestyrelsen støtter op og ønsker at fortsætte bedrageri

🙁
🙁

SJOVT IKKE
GU FANDEN ER DET EJ

FORBRYDER BANK

🙂

EN SAGDE AT JYSKE BANKS ADVOKATER SKULLE TILBAGE PÅ SKOLEBÆNKEN

www.ny-bank.dk

Eller skifte deres advokater og ledelse ud, hvis jyske bank vil ud af den kriminelle løbebane

🙂

https://facebook.com/story.php?story_fbid=10217907949549709&id=1213101334

www.tyv.dk
www.forbryder.dk
www.banknyt.dk

🙁

Hvad siger #Bestyrelsen i #jyskebank til svig mod kunder ? Kunde spørger koncernledelsen

https://www.jyskebank.dk/omjyskebank/organisation/koncernledergruppe

Sven Buhrækall
Kurt Bligaard Pedersen
Rina Asmussen
Philip Baruch
Jens Borup
Keld Norup
Christina Lykke Munk
Johnny Christensen
MarianneLillevang
Anders Dam
Niels Erik Jakobsen
Per Skovhus
Peter Schleidt

Om det er i orden at jyske bank lyver for kunder.

Er koncern ledelsen ikke ansvarlig for dette fortsatte bedrageri

🙁
🙁

Tager lige listen igen, medvirken direkte eller indirekte i jyske bank 10 årige svindel mod kunde

Et par søgeord er smuttet med.

#JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE

#MANDATSVIG
#BEDRAGERI
#DOKUMENTFALSK
#UDNYTTELSE
#SVIG
#FALSK

#Bank #AnderChristianDam
#Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #BirgitBushThuesen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed

#Gangcrimes #Crimes

#Koncernledelse #jyskebank
#Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk