Jyske bank og Lund Elmer Sandager advokater kunne lære meget

Ærlighed varer længst

Men jyske bank er nok ligeglad og lyver da det er magtpåliggende for banken ikke at blive opdaget i de mange svigforhold, som jyske bank har udsat den lille familie for.
/
Derfor vil familien gerne i dialog med jyske bank
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk